Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Airplay och Airdrop iOS7 - dela skärm och dokument

Filmen visar hur du kan använda Airplay och Airdrop. Filmen är gjord av Annelie Medoc.

)

Airdrop och Airplay iOS 7- dela skärm och dokument

Filmen visar hur du använder funktionerna. Mycket praktiskt att kunna dela skärmen på iPaden till andra enheter, bla till en projektor eller Appletv. Med hjälp av Airdrop är det väldigt lätta att dela dokument mm till andra.

Du kan även dela iPads hemskärm på en projektor med hjälp av en VGA-kabel. Kolla noga upp vilken ingång som gäller för din iPad.

Se även Spegling... till vänster i menyerna där det finns filmer hur de kan spegla iPad till en dator PC.