Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Studiemiljöer för Kunskapslyft

Medborgarskolan skapar flexibla studiemiljöer

Medborgarskolan har skapat motiverande, flexibla och stödjande studiemiljöer där studiecirkelns arbetsmetoder används och IT kompletterar. Eleverna får personligt stöd genom att ha kunniga studievärdar på plats. Projektet har skapat förutsättningar för detta genom utbildning av avdelningspersonal och studievärdar, utformning av studielokaler och av studiematerial. Medborgarskolan i Skellefteå, Uppsala och Ängelholm.