Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Skäfteskärr Bildningscentrum

Stimulera och stötta uppbyggnaden av fler bildningscentra på Öland.

På Skäfteskärr Bildningscentrum finns förutsättningarna för IKT-stödd utbildning och därmed distansutbildningsmöjligheter. Där finns även lokaler tillgängliga för kurs/cirkelverksamhet i allmänhet. Kursutbud och tillgänglighet på IT i form av nätverket Ölandsnätet. För distansstudierna används datorer med IT-uppkoppling samt konferensprogrammet First Class.