Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Samverkan lärcentrum, Lärcentrum Åsgarn, F9

Projektet Lärcentrum Åsgarn fungerade som en vidareutveckling av ett redan etablerat IT-centrum i bygdegården i Åsgarn.

Lärcentrum Åsgarn är ett långsiktigt arbete till en vital och intressant miljö för lärande på distans inom både den fria folkbildningen och den formella utbildningen vid Kunskapslyftet och högskolor. Telebildsända föreläsningar med efterföljande bildsända seminarier har genomförts trots att själva teknikinstallationen var komplicerad.