Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ÖFL i ABF, När, var och hur du vill!

ABF Tyresö Haninges utvärdering om cirkelmetodik på distans

Syftet med projektet har varit att pröva hur cirkelmetodiken kan fungera på distans via datorer. Vidare, att göra folkbildningen tillgänglig för personer som inte kan/hinner delta i studier på bunda tider. Personer uppdelade i svenska-engelska-layout och Internetcirklar har deltagit i projektet. Vi har nya nyttiga erfarenheter för framtida distanscirklar.

ÖFL i rubriken står för Öppet och flexibelt lärande