Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lärcentra för jakt och viltvård i Uppsala län

Vill utveckla distansformerna för utbildningen och få en ökad flexibilitet och minskade geografiska avstånd. Studiefrämjandet vill inrätta ett lärcentra för jägarutbildningen i Uppsala samt två satellitcentra i länets kommuner, Enköping och Tierp.

Flertalet av deltagarna i utbildningen hade datavana och också egna datorer, vilket underlättade genomförandet av den nya datorbaserade undervisningsformen. Detta medförde också att det i just denna grupp inte fanns behov av lärcentra. Vi är dock övertygade om att behovet kommer att finnas när vi har fler grupper och deltagare. Vi har också insett vikten av att kursledaren har regelbunden (daglig) kontakt via nätet med sin grupp. Detta är en förutsättning för att det skall ske en kommunikation inom gruppen och därmed ge deltagarna nya