Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Internet, källa till kommunikation och kunskap

- En möjlighet för funktionshindrade personer och seniorer (55+) Utvärdering av en distanscirkel om Internet för seniorer

Utvärderingen syftar till att undersöka om nätbaserade distansstudier kan vara en lämplig studieform för seniorer. Frågeområden som stod i centrum för utvärderingen var: Vilka var motiven för deltagarna till att välja distansstudier? Vilka nya kunskaper har deltagarna fått genom sina distansstudier? Vilka erfarenheter har deltagarna fått genom sina distansstudier? Vad har deltagarna ansett vara viktigt för framgångsrika distansstudier?