Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001

Handboken för lärare, administratörer och tekniskt ansvariga inom Folkuniversitetet. Hur man kan planera, organisera och genomföra (språk)utbildning på distans. Relevant för utbildningar i olika ämnen i flexibelt lärande

Med IKT-stött lärande avser vi former av lärande i vilka vi utnyttjar tekniskt stöd för informationsöverföring och kommunikation.IKT-stöd skall i princip kunna ingå i all verksamhet.

Rapporten är mycket omfattande, bl.a. kan du läsa om våra erfarenheter av:
Deltagarens möjligheter till inflytande i den pedagogiska processen.
Problemorienterad pedagogik.
Kommunikation och interaktion mellan deltagarna och mellan deltagarna och ledarna
Att planera i god tid vad gäller kursplan och information till deltagaren
Ordlista.
Det viktiga förarbetet
Varför ska vi erbjuda kursen på (del-)distans och är det möjligt att ge denna typ av kurs på distans i enlighet med folkuniversitetets språksyn?
Materialframtagning
Tekniskt stöd före och under kursen
Lärarens kvalifikationer och komplettering av dito

Arbetssätt
Kurslängd - antal timmar, schema och arbetsplan
Material och jämförelse mellan olika datorprogram
Lärarens tekniska utrustning
Hur arbeta fram en komplett kursbudget samt bestämma kursavgift
Materialförfattare
Lärarens arbetstid
Arvodering

Anmälan och kursplan
Information till deltagarna
Pedagogiska modeller/tips
Aktiviteter i och Utanför kursen
Pedagogiska tips för språkinlärning
Olika sätt att kontrollera verksamheten

Samarbetsformer
Exempel på pedagogiska metoder för att lära känna varandra och bli trygg med utbudet
Att använda sig av verkligheten
Motivation – frustration...olika sätt att tackla...
Psykologi och umgängesregler
Självdisciplin
Rädsla att lämna ut sig via det skrivna ordet
Deltagaren och tekniken
Studiecirkelmetodik, deltagarcentrering och demokrati
Introduktionsmaterial
Insändningsuppgifter