Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Projekt som riktat sig till kvinnor som har startat eller vill starta eget företag och som i första hand bor i mindre kommuner, ibland på landbygd och glesbygd.

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Målet var att genom ett slags förstudie utröna om det flexibla lärandet, med olika digitala plattformar, är intressant för denna målgrupp.

FlexLär 2012 - Pilotprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.