Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Familjeverkstan

Familjeverkstan är ett föräldrastödsmaterial framtaget av Folkhälsoinstitutet, det syftar till att stödja föräldrar med barn i åldern 3-11 år.

Bild från Studiefrämjandets hemsida

Projektets syfte var att öppna upp Familjeverkstan även för dem som inte, lika lätt, kunde ta sig till studielokalen. Man ville skapa en Familjeverkstad i nätbaserad form, på flera språk. Detta gjordes genom att skapa ett studierum för varje språk som valdes samt utbilda nya samt befintliga ledare i den teknik och distanspedagogik som krävdes. Man tog kontakt med befintliga samt nya målgrupper som inte tidigare tagit del av folkbildningen i traditionell form.

Flexlär 2011 - Pilotprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.