Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Besök i Internetgalleriet

NBV Dalarna söker beröringspunkter mellan IT och traditionella studiecirklar

Studiecirkeln bygger på den traditionella pedagogiken med samtalet och boken som hjälpmedel. Eftersom IT idag genomsyrar allt fler områden är det viktigt att även hitta beröringspunkter mellan studiecirkeln och Internet