Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - Studieförbundens IT-projekt

Visar 15 av 60 träffar på Arkiv - Studieförbundens IT-projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Konsthantverkare under 2000-talet

  Projekt vars syfte bland annat var att visa på värdet av den moderna informationsteknologins möjligheter till att kunna sprida eller inhämta kunskap/erfarenhetsutbyte i nationella/inernationella sociala forum på Internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 2. Artikel

  Publikt entreprenörskap

  Projekt om att inspirera fler till att göra

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-05-31
 3. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2010-11-24
 4. Artikel

  VoteIT

  Projekt som vill möjliggöra och förenkla nätbaserade årsmöten under stadgemässiga och demokratiska former.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-26
 5. Artikel

  Mötesplatser för flexibelt lärande

  Projekt som vände sig till verksamhetsutvecklare i studieförbunden och medarbetare på biblioteken i Dalarna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 6. Artikel

  SV Flex

  Projekt vars syfte var att erbjuda oerfarna internetanvändare ett studiematerial som gav dem möjlighet att lära sig och förstå hur sociala medier på internet fungerar och hur de kan användas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 7. Artikel

  Metodutveckling för sociala medier

  Projekt vars syfte var att utveckla metoder och en manual för arbete med värdegrundsfrågor inom olika sociala medier på nätet (MSN, Facebook, Lunarstorm, Apberget m.fl.)

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-13
 8. Artikel

  Lärresurs för ett digitalt lärande

  Projekt vars syfte var att utveckla en metod för att öka den digitala delaktigheten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-21
 9. Artikel

  Utveckling med hjälp av fokusgrupper

  Projekt vars syfte var att genom djupintervjuer lära sig mer om hur målgruppen resonerar kring sin fritid, sin framtid, kring studier i allmänhet och flexibelt lärande i synnerhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-21
 10. Artikel

  Validering via webb

  Projekt vars syfte var att bygga upp en plattform för att kunna göra valideringar via webben.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-21
 11. Artikel

  Nätverk för ökad digital verksamhet i SV

  Syftet med projektet var att skapa ett nätverk i SV för ett gemensamt utvecklingsarbete inom det flexibla lärandet i SV. Detta för att mobilisera kraft för utbildning och utveckling av flexibelt lärande i SV med folkbildningsnätet som bas och plattform.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-03-18
 12. Artikel

  Metodutveckling - kommunikation och verksamhet i sociala medier inom ämnet hållbar livsstil

  Projekt vars syfte var att utveckla och testa metoder för att använda sociala medier för kommunikation och dialog kring aktuella samhällsfrågor inom hållbar livsstil.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2012-06-13
 13. Artikel

  Lära för att leda online

  Syftet med projektet var att använda nätet för att kunna erbjuda cirkelledarutbildningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-06-07 Skapad:2013-02-20
 14. Artikel

  Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

  Projekt vars syfte var att synskadade eller blinda personer med utländsk bakgrund skulle kunna delta i studiecirklar eller skapa egna studiecirklar.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 15. Artikel

  Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

  Projekt som riktat sig till kvinnor som har startat eller vill starta eget företag och som i första hand bor i mindre kommuner, ibland på landbygd och glesbygd.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2013-02-22