Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

55+ på nätet

Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad ”Blended learning” där möten och stöd till cirkeldeltagare även kan ske via nätet.

Bild på en studiecirkelblogg

Genom att kombinera möten i kurslokal och på nätet hoppades man få fram det som kan verka kompletterande.
Ett resultat av projektet är att deltagarna efterlyser möjligheten till ett stöd via nätet som ett komplement till ordinarie studiecirklar. Det stödet kan vara i ett sytem som Moodle, Facebook, blogg eller något annat som kan tolkas gemensamt och möjliggöra kommunikation.

Bild på en blå pilKlicka här för att komma till projektets blogg

Flexlär 2011 - Pilotprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.