Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

2000-talets Folkbildare i sin nya lärmiljö

3 mötesplatser i 3 mindre orter i Småland byggdes. Lärpiloter utbildades och lokalerna utformades utifrån det lokala behovet.

Projektet undersökte folkbildningens roll i landsbygdsutveckling,samt samlade erfarenheter om en ny folkbildarroll på 2000-talet. Går det att kombinera cirkelledarens roll med administratörens och studieombudets genom att ta tillvara på datorns möjligheter att förenkla administrationen och kommunikation? Genom att fundera och prova olika lärmiljöer kommer det att påverka människor att våga prova datorn som verktyg mera än i traditionella utbildningslokaler. Vilken utbildning behövs för att lokalombud/anställda i studieförbund skall känna trygghet i att handleda personer som vill börja distansstudera. I projektrapporten och på hemsidan kan ni läsa mera om tips på innehåll i utbildning, erfarenheter och tankar från deltagare mm.