Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

ABF är Sveriges största studie- och bildningsförbund med verksamhet över hela landet.

ABF medverkar till att människor möts i samtal och debatt i syfte att skapa förståelse och respekt. ABF arbetar för att utbildningsklyftorna i samhället ska minska, därför genomför de studiecirklar för att människor snabbt och flexibelt ska kunna tillgodogöra sig nya nödvändiga kunskaper.

Inom ABF finns en rad av Sveriges största folkrörelser bland annat arbetarrörelsen, handikapprörelsen, invandrarorganisationer och pensionärernas riksorganisation.

ABFs Tidskrift Fönstret som ABF speglar att tusentals deltagare får tillfälle till utbildning, kultur, möten och samtal.