Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Studieförbund

Visar 15 av 77 träffar på Studieförbund

Sortera på:
 1. Webbsida

  Studieförbundet Vuxenskolan, SV

  SV är Sveriges näst största studieförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 2. Webbsida

  Studiefrämjandet

  Studiefrämjandet är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet med bland annat djur- natur-och miljörörelser som medlemsorganisationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 3. Webbsida

  Sensus

  Sensus är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor och har verksamhet över hela landet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 4. Webbsida

  Medborgarskolan

  Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven, fri och frivillig bildningsverksamhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 5. Webbsida

  Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

  ABF är Sveriges största studie- och bildningsförbund med verksamhet över hela landet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 6. Webbsida

  Kulturens Bildningsverksamhet

  Kulturens Bildningsverksamhet är det senaste studieförbundet som bildats i Sverige. Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form med mera.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2012-02-10
 7. Webbsida

  Ibn Rushd

  Ibn Rushd har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Visionen är att islam ska vara en självklar del av Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2008-05-29
 8. Webbsida

  Bilda

  Studieförbund för kyrka och samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 9. Webbsida

  Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV

  NBV är det gemensamma studieförbundet för 21 organisationer som arbetar med nykterhets-, drog- och livsfrågor, miljö- och hälsofrågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 10. Webbsida

  Folkuniversitetet

  Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i nära anknytning till universiteten och högskolorna

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 11. Webbsida

  Studiecentralen

  Svenska Studiecentralen i Finland.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2013-08-28
 12. Webbsida

  Studieförbunden

  Studieförbundens bransch- och intresseorganisation heter Studieförbunden. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2016-04-06
 13. Artikel

  Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

  Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2010-04-22
 14. Artikel

  Konsthantverkare under 2000-talet

  Projekt vars syfte bland annat var att visa på värdet av den moderna informationsteknologins möjligheter till att kunna sprida eller inhämta kunskap/erfarenhetsutbyte i nationella/inernationella sociala forum på Internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 15. Artikel

  Publikt entreprenörskap

  Projekt om att inspirera fler till att göra

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-05-31