Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Webinar 2018

En serie webinar (webbsända föreläsningar) sänds av FSO under 2018. Medverkande är personer som är aktiva med folkbildningsfrågor ur olika perspektiv.


Webinar 1
Scener ur ett ledarskap – Hur konstrueras en folkhögskolerektor?
Rektorer på folkhögskola navigerar i en föränderlig situation där ekonomisk nödvändighet, nya samhällsuppdrag och mer marknadslika organisationssystem påverkar villkoren.

Hans-Åke Höber, länsbildningskonsulent Västra Götalandsregionen, berättar om sin Masteruppsats – Karlstad universitet.


Webinar 2
Folkhögskolans didactica magna?
Finns det en särskild folkhögskoleanda och vad är det i så fall? På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola.
Sam Paldanius, universitetslektor – Örebro universitet.

Webinar 3
Fredag 7 september kl 14.00-14.30
Folkhögskolans kulturverksamheter i ett kulturpolitiskt ljus
Vilka är deltagarna i folkhögskolans estetiska kurser och vad händer efter avslutad kurs? Hur fungerar arbetsmarknaden för kulturarbetare?
Sanna Levelius, lärare på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och medförfattare till Folkbildningsrådets rapport, berättar om resultaten – Linköpings universitet.


 

Webinar 4
Tisdag 16 oktober kl 14.00-14.30
Blir man medborgare i en folkhögskola?
Hurdant medborgarskap stöder folkhögskolan? Vilka slags medborgare vill vi se växa fram på folkhögskolan? Annika Pastuhov, PeM, doktorand, diskuterar utifrån sin avhandling om medborgarskap – Åbo Akademi och Linköpings universitet.
Anmälan: Anmäl dig senast 12 oktober via webbformulär.

Webinar 5
Onsdag 5 december kl 14.00-14.30
Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv
Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Therese Winqwist, biträdande rektor på Löftadalens folkhögskola om sin magisteruppsats – Göteborgs universitet.
Anmälan: Anmäl dig senast den 3 december via webbformulär.