Webinar 2018

En serie webinar (webbsända föreläsningar) sänds av FSO under 2018. Medverkande är personer som är aktiva med folkbildningsfrågor ur olika perspektiv.


Webinar 1
Scener ur ett ledarskap – Hur konstrueras en folkhögskolerektor?
Rektorer på folkhögskola navigerar i en föränderlig situation där ekonomisk nödvändighet, nya samhällsuppdrag och mer marknadslika organisationssystem påverkar villkoren.

Hans-Åke Höber, länsbildningskonsulent Västra Götalandsregionen, berättar om sin Masteruppsats – Karlstad universitet.


Webinar 2
Folkhögskolans didactica magna?
Finns det en särskild folkhögskoleanda och vad är det i så fall? På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola.
Sam Paldanius, universitetslektor – Örebro universitet.

Webinar 3
Fredag 7 september kl 14.00-14.30
Folkhögskolans kulturverksamheter i ett kulturpolitiskt ljus
Vilka är deltagarna i folkhögskolans estetiska kurser och vad händer efter avslutad kurs? Hur fungerar arbetsmarknaden för kulturarbetare?
Sanna Levelius, lärare på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och medförfattare till Folkbildningsrådets rapport, berättar om resultaten – Linköpings universitet.


 

Webinar 4
Tisdag 16 oktober kl 14.00-14.30
Blir man medborgare i en folkhögskola?
Hurdant medborgarskap stöder folkhögskolan? Vilka slags medborgare vill vi se växa fram på folkhögskolan? Annika Pastuhov, PeM, doktorand, diskuterar utifrån sin avhandling om medborgarskap – Åbo Akademi och Linköpings universitet.
Anmälan: Anmäl dig senast 12 oktober via webbformulär.

Webinar 5
Onsdag 5 december kl 14.00-14.30
Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv
Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Therese Winqwist, biträdande rektor på Löftadalens folkhögskola om sin magisteruppsats – Göteborgs universitet.
Anmälan: Anmäl dig senast den 3 december via webbformulär.