Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens 2018

Folkhögskolepedagogik, skolutveckling och forskningsanknytning var teman för Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 10-11 april 2018.

 

Här finns programmet, powerpoints och pdf-er som användes:

Program (jpg-bild)

Nordisk-konferens-inbjudan (pdf)


Hvad er en folkehøjskole? Om folkehøjskolens pædagogiske og politiske opgave.
Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent og ph.d.-stipendiat,University College Syddanmark

Leo Komischke Konnerup (pdf)

Video


Folkhögskolans didactica magna?
På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola.
Sam Paldanius, universitetslektor vid Örebro universitet

Sam Paldanius, Didactica Magna (pdf)

Video med Sam Paldanius och Rasmus Kohlby Rahbek


Workshops

Scener ur ett ledarskap - Hur konstrueras en folkhögskolerektor?
Hans-Åke Höber, tidigare rektor vid Nordiska folkhögskolan och Lars Svedberg, Karlstad univer- sitet, ledare för folkhögskolans rektorsutbildning.

Höber, Svedberg Scener ur ett ledarskap (Powerpoint)

Video


Et reflekterende fellesskap - Folkehøgskolens personale som verdibærere.
Johan Lövgren, prest og lærer ved Grenland folkehøgskole.

Lövgren (pdf)

Video


Blir man medborgare i en folkhögskola?
Annika Pastuhov, PeM, doktorand, Åbo Akademi och Linköpings universitet och Björn Wallén, direktor, Lärkkulla.

Pastuhov, Wallén Medborgare på folkhögskola (pdf)

Video


Folkhögskolans kulturverksamheter i ett kulturpolitiskt ljus
Erik Nylander, forskare vid Linköpings universitet och Sanna Levelius, lärare på Nordiska folk- högskolan i Kungälv.

Levelius, Nylander Kulturell bildning i folkhögskolans regi (pdf)

Video


På folkehøgskole med mentor
Øyvind Brandt, lærer, rektor og i dag valgt leder av Folkehøgskoleforbundet i Norge. Leder også prosjektet om mentorordningen ved tre pilotfolkehøgskoler i Norge i samarbeid med Høgskolen i Sørøstnorge.

Brandt, Mentorordning INFO-hefte.pdf


Højskoler i samspil og modspil med det formelle uddannelsessystem
Ida Petersen, forskningsassistent, Jonas A. Lysgaard, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse samt Thea Puggaard Strand, højskolelærer, Silkeborg Højskole.

Ingeborg Mate Holm, IHs oplæg til Vårkonference (Powerpoint)

Lysgaard højskole review 10042018 (Powerpoint)

Lysgaard, Rosenbäck,Puggaard Strand Højskoler og uddannelse (Powerpoint)

Video


Freedom and Responsibility of Liberal Adult Education
Jenni Pätäri, PhD-student, Tampere University and Tytti Pantsar, Executive Director, SKY-FFF

Pastuhov, Pantsar Presentation Frihet och ansvar (pdf)


Kommentarer om konferensen

Jyrki Ijäs, arrangör

Bertil Karlsson, rektor Blekinge folkhögskola

Jyrki Ijäs och Heli Lindell, verksamhetschef FSO