Nätverksträff - juni 2017

Ska ni fortbilda er och besöka SETT-mässan 3 maj eller 5 maj?

Då har ni möjighet att gå på ett Nätverksmöte för folkhögskolor i slutet på dagen. Förra årets nätverksträffar för folkhögskolor var mycket uppskattade och vi tror att det kan vara viktigt detta omställningsår också! Vi bjuder in till en träff där ni kan möta andra folkhögskollärare och diskutera folkhögskoleperspektiv på digital utveckling tillsammans med oss på folkbildningsnätet.

Kl 15.30 -17.30 både onsdag och fredag öppnar vi upp för ett nätverksmötet med afterkonferenssnack i närheten av SETT-mässan.

Där kan du köpa fika eller annat som vi intar i tillsammans när vi reflekterar kring intryck från SETT-mässan och utbyter erfarenheter med varandra. Det är otroligt mycket att titta på och inspireras av i SETTs utställningshall. Inträdet till utställningshallen är gratis. Vill du däremot också delta i det intressanta föredrags- och seminarieprogrammet så kostar det 702 kr för en dag om du är medlem i Förbundet folkhögskollärarna (Lärarförbundet).

Länk till SETT-mässan här

Anmäl dig till Nätverksmötet för folkhögskollärarna
Där ska du ange dag, namn, skola, epost och telefon så att vi kan kontakta dig. 

Plats meddelas senare beroende på antalet deltagare.

Svara senast den 28 april 2017

Varmt välkomna!

Ulrika Knutsson 070-640 84 52
Lars-Göran Karlsson

Folkbildningsnätet - Folkhögskolornas Serviceorganisation