Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkhögskola och omvärld

En föreläsning om hur organisationer kan förhålla sig till bidragssystem och omvärldens alla krav och förväntningar.

Susanna Alexius, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet

RIO:s verksamhetsdag för folkhögskolornas rektorer och ordföranden
Bryggarsalen, Stockholm 21 mars 2018.
47 min.