Folkbildningens forskardag 2017

Årets konferens tar upp den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs krav på professionell hantering, kvalitet och resultat?

Vilka är ”icke-deltagarna”?
Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings Universitet


 

Folkhögskollärarens mångskiftande roller – en spaning
Samtalsledare: Ambika Hansell Ek
Deltagare: RIO Bernt Gustavsson, professor emeritus, Filippa Millenberg, lärare och linjeledare vid Allmän kurs på Södra Vätterbygdens folkhögskola, Eva-Marie Harlin, lektor Linköpings universitet och Ingela Zetterberg, Förbundet Folkhögskollärarna

 

Vad ska en svensk kunna?
Ett projekt om bildningsbegreppet. Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet.

 

Nätets roll för sociala rörelser – exemplet Fatta
Lina Brustad, doktorand, IPKL, Göteborgs universitet


 

Folkbildning, faktaresistens och populism – framtidstankar i backspegeln
Sverker Sörlin, professor KTH och ordförande i Folkuniversitets styrelse


 

Folkbildning, folkrörelser och civilt samhälle – framtida forskningsbehov Samtalsledare: Kenneth Abrahamsson, Föreningen för folkbildningsforskning Cissi Askwall, Generalsekreterare Vetenskap&Allmänhet, Gerhard Holmgren, organisationschef RIO, Sharon Rider, UU och Erik Wagner, förläggare Idealista förlag