Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FSO-dag/Administrativ dag i Västerås mars 2018

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet anordnade 2018 års FSO-dag/Administrativa dag på Aros Congress Center i Västerås.

Pdf:er, power-points och filmer från dagarna:

Aktuella folkhögskolefrågor
1 Admin dag 22 mars 2018 LT.PPTX

Verksamhetsrapportering
2 Admindag 2018 TÖ.PPTX

Uppdragen, SMF, Etablering, Svenska från dag ett, bristyrkeskurser
4 Admindag Uppdrag och särskild folkbildningsinsatser 2018 LÖ.PPTX

Ekonomi och ekonomihantering
5 Admindag fhsk 2018 VK.PPTX

Uppföljning av folkhögskolorna
6 Admindag 2018 IJ.PPTX

Behörigheter, omdömen, SeQF m.m.
Agneta ADM-FBR-dag 2018.pdf

SCB
FSO dagarna_till FSO.PPTX

CSN
Studiestartsstöd 2017 FSO.pdf

SKL
SKL och folkhögskolorna FSO-dagarna mars 2018.pdf

Schoolsoft

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4