Vad händer på Folkbildningsnätet framöver?

Folkbildningsnätet är ett av flera uppdrag för FSO. Under 2017 pågår en omställning och utvärdering av vilken verksamhet som ska bedrivas inom ramen för uppdraget. Här följer i korthet något av det som är beslutat.

FirstClass
Den sista juni avslutas FirstClass som ett gemensamt uppdrag för Sveriges folkhögskolor. För de skolor som valt att använda FirstClass fortsättningsvis kommer support att ges av företaget ett.se.

Digital utveckling
De medel som tidigare varit öronmärkta för digital utveckling har inget specifikt fokusområde längre då ”digital utveckling” implementeras i ordinarie verksamhetsutveckling. FSO kommer fortsatt att arbeta med aktiviteter som Workspace, fortbildningar, konferenser och seminarier.

Ny lansering! Flexikon med mycket nytt material
Samlade pedagogiska erfarenhet, metoder och tips finns påFlexikon – och nu i en betydligt utökad omfattning. Nya avsnitt har lagts till och tidigare avsnitt har uppdaterats. För dig som är folkbildningspedagog och intresserad av att också ge dina deltagare möjligheter och kunskaper i att använda webben som resurs är Flexikon ett måste.

http://Flexikon.folkbildning.net

UR-program försvinner från folkbildning.net
Folkbildningsnätet har varit mediecentral för UR:s programutbud och erbjudit visning för alla program från UR för de som har inloggning på Folkbildningsnätet. Detta kommer inte längre att vara fallet efter den 1 januari 2018, då upphör Folkbildningsnätet att vara mediacentral för UR och programmen tas bort. Lagring av den stora datamängd som programmen utgör tillsammans med kostnaden för den teknik som krävs på Folkbildningsnätets webb, är en stor kostnad.

FSO kommer att hänvisa till ramavtal med andra mediecentraler, vilket folkhögskolor kan välja att ansluta sig till om de vill ha tillgång till UR:s hela programbank. 

Övrigt innehåll på folkbildning.net - Pedagogiska resurser
Vad gäller material som idag finns inlagt på Pedagogiska resurser kommer vi att se över behov och möjligheter och utifrån det göra en bedömning av vad som kan arkiveras och vad som ska finnas mer tillgängligt.

Efter sommaren kommer en särskild arbetsgrupp att utreda frågan och mer utförlig information kommer att kunna ges då om vilka resurser som kommer att finnas från och med årsskiftet 2017-2018.

Konferens- och kursverksamhet inom Folkbildningsnätet under hösten:

Vi genomför två konferenser 11 och 12 oktober och en Workspace i november (allt i Stockholm). ”Digital pedagogik” är ett begrepp som i stort täcker in vad det handlar om med olika fokus. Inbjudan till aktiviteterna kommer efter sommaren, men notera redan nu datumen.

 • ·         11 oktober, fortbildning för pedagoger:
  A: ” Nätverksmöte för distanspedagoger på folkhögskola”
  B: ” Metodutvecklings kurs: DigiUp – om Interactive Groups som metod för digital kompetens”
 • ·         12 oktober nätverkskonferens för alla folkhögskolor:
  ”Digitaliseringskonferensen: Pedagogiska frågor som utmanar”
 • 1-2 november Workspace: personliga fortbildningsdagar för dig som pedagog
  Välj mellan två parallella spar utifrån dina behov:
  1: "NO, Matte, Programmering"
  2: "Digitala verktyg för pedagogiska processer"

 

 

FSO/Folkbildningnätet
Juni 2017