Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Aktuella temaartiklar - ämnesvis

Lektionstips och faktaunderlag i olika teman. Vår förhoppning är att artiklarna skall kunna informera och i bästa fall inspirera folkbildningens pedagoger. 

Aktuella temaartiklar - ämnesvis

Friluftsliv

Vår allmansrätt
9 av 10 svenskar rör sig i skog och mark. Guider och material att ladda ner 

Historia

Historiska kartor om Sverige
För den som vill söka efter äldre ortnamn, fornminnen eller kulturhistoria så kommer här några värdefulla tips. Användbart för släktforskare och alla som är intresserade av lokalhistoria.

Hållbarhet & Miljö

Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Biologiska mångfaldens dag är inte bara för att fira naturen. Det är också en dag som sätter ljuset på hur vi kan arbeta med klimatfrågan på ett konstruktivt sätt.

Världsvattendagen 22 mars
Varje dag använder svenskar i genomsnitt 160 liter vatten per person. På många andra platser på jorden får man nöja sig med endast 10 liter vatten per person och dag

Hälsa - om både kroppen & knoppen

Droger & missbruk
Missbruk skapar mycket oreda i människors liv. Stöd, fakta, berättelser och studiematerial.

Hjälp din hjärna
Det är lättare än vad man kan tro, nya rön betonar vikten av att få upp pulsen och därmed syresätta hjärnan, det räcker med några gånger i veckan. Motionen ger effekter på kreativitet, koncentration, minnet och mildrar depressioner. Föredrag och artiklar förklarar mer om de nya rönen.

Kunskapsresistens - så funkar vi
Ny forskning visar att vårt sätt att bedöma fakta håller på att förändras. Att känna starkt för något är inte samma sak som att det faktiskt förhåller sig på ett visst sätt. Men så kan det låta i diskussioner på nätet. 

Musik - läkande för både knoppen och kroppen Medicinsk forskning har på senare år insett sambandet mellan musikens positiva påverkan för vårt tillfrisknande, både fysiskt och psykiskt. Läs, titta och bli glad!

Kultur - den kreativa människan

Grejen med film
Det tittas mycket på film och videoklipp delas i en strid ström på nätet. Att fördjupa sig i rörliga bilder är ett sätt att lära sig ett nutida globalt språk. Att förstå hur filmer blir till bidrar och stimulerar det kritiska tänkandet.

Fantastiska arkiv & museer
Letar du konst och foton som samtidigt berättar om vår historia? Museer lägger ut massor av högkvalitativa bilder ofta med tanke på undervisning alla insatta i olika historiska eller kulturella sammanhang. Perfekt att använda i undervisningen.


MIK - Medie- & informationskunskap

Bildsökning
Det finns olika sätt att få information om bilder på nätet. Du kanske vill hitta liknande bilder eller söka efter en bild i stället för ett sökord. Eller du kanske vill se om din bild används på någon webbplats på nätet. Det här kallas för omvänd bildsökning. 

Informationskunnighet - lektionsupplägg
Informationssökning och ett kritiskt förhållningssätt hänger ihop. Det handlar om att ta makten över sitt eget sökande. Nu finns flera seriösa sajter som riktar sig till pedagoger och vi berättar vilka de är och vad som skiljer dem åt. Allt för att vi skall bli bättre på att reflektera när vi söker.

Konspirationsteorier
Ibland stöter vi på begrepp som falska nyheter och elit-media. De låter ana att det finns några som styr och att de dessutom ingår i en sammansvärjning för att påverka oss - en konspirationsteori. Men hur uppkommer en sådan? Här presenterar vi författare och forskare med något olika tankar om varför konspirationsteorierna finns och hur de sprids

Kunskapsresistens - så funkar vi
Ny forskning visar att vårt sätt att bedöma fakta håller på att förändras. Att känna starkt för något är inte samma sak som att det faktiskt förhåller sig på ett visst sätt. Men så kan det låta i diskussioner på nätet. 

Nyheter - vilka kan vi lita på?
Vad händer om vi ständigt misstänker alla nyheter? Här har vi samlat trovärdigt material för dig som vill vässa dina frågeställningar och utöka din MIK - Medie- och informationskunskap. Källtilliten är viktig, att kunna identifiera det som verkar mest sannolikt.

Nätbedrägerier
Lyssna på experterna! Här får du som privatperson aktuella tips om användbara redskap för att undvika mobila bedrägeriförsök.

Näthat
Förföljelse och mobbning på nätet har blivit ett problem. Vi har samlat sajter och material som reder ut och stöttar i ett förebyggande arbete.

Upphovrätt - några lektionsförslag
Vad är ok och vad är olagligt att göra på nätet? Informativa och lekfulla lektionsförslag som reder ut begreppen.

Vinklat eller fejk?
Inför Källkritikens dag 13 mars delar vi tips att ha i åtanke innan du läser, skriver och delar på nätet

Pressfrihet
Att i tryck få lov sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon lag ses i många länder som en grundläggande rättighet. Men inte i alla. Filmer och lektionsförslag från Pressfrihetens dag som är 3 maj.

Internationellt

Migration
Var det går att hitta fakta om hur migrationen ser ut i vår värld idag

Samer ett ursprungsfolk
Samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna. 6 februari är Samernas nationaldag

Natur & Vetenskap

Fågelsång i skogen - men vilken fågel är det?
Våren här och många vill ut i naturen. Men vad är det för fågel som sjunger och vilken fjäril är det som fladdrar där borta? Här tipsar vi om sidor som identifierar både blommor, fåglar och fjärilar. Flera finns som appar, behändigt i skog och mark.

Matematik på dina villkor
Du väljer när du vill jobba och på vilken nivå. Här tipsar vi om bra ställen för dig som vill arbeta i din egen takt med matte

Glaciärer
Om vad glaciärer är och vilken betydelse har de för vårt klimat och för oss.  Sidor med fakta, film och föredrag lämpligt för den som vill arbeta med klimat och geologi.

Pi-dagen
Den 14/3 firas Pi-dagen världen över. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π)

Relationer

Att samtala i grupp
Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här finns tips som andra använt.

Våld i nära relationer
Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Info- och lärarmaterial om hedersbrott och våld i nära relationer.

Samhälle & Svenska

Civilsamhällets roll
Civilsamhällets roll är under debatt. Vilka är de olika tolkningarna av vad ett civilsamhälle är och vad är folkbildningens roll i det hela? Här hittar du röster, föreläsningar och debattinlägg.

Demokrati i 100 år
Den 24 maj 1919 – för 100 år sedan – fattade riksdagen det första av de två grundlagsändringsbeslut som krävdes för att införa allmän och lika rösträtt, det vill säga även för kvinnor. Här hittar du fakta och lektionsmaterial

EU-valet 2019
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet.

Föreningskunskap
Att vara del av en förening är att kunna påverka. Första steget är kunskap om hur en förening funkar. En sida med tillgänglig information om föreningsutveckling

Koll på pengarna
Att ha koll på sin egen ekonomi är avgörande för att vuxenlivet ska fungera

Ny i Sverige
För dig som arbetar med nyanlända i Sverige tipsar vi om språkkurser, samhällsinformation på lätt svenska och appar att starta och komma vidare med.

Om våra skatter
Skatterna kom med den svenska statens uppkomst.

Om våra namn
Namn kan bära på spännande historia, vad betyder ditt namn och vilka namn är mest populära just nu? 

Opionsbildning eller propaganda?
När övergår informerande till att bli propagerande? Här finns lärarmaterial som analyserar och problematiserar begreppen.

Fördjupa dina kunskaper

Hitta uppsatser
Det produceras mycket uppsatser, avhandlingar och granskade artiklar. Användbart för dig som vill fördjupa dig i ett ämne. Indledningsvis brukar det finnas en sammanfattning. Här hittar du olika tjänster som hjälper dig att leta.