Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Projekt DigiUP

FSO ska tillsammans med samarbetspartners i Europa utveckla en metodik för digital delaktighet för marginaliserade grupper med särskilt fokus på migranter och romer. Även andra grupper som folkbildningen i Sverige arbetat med för digital delaktighet kommer att engageras.

Projekt DigiUP

Vårt mål med projektet är att kunna presentera upplägg och material för lärare på folkhögskolor som arbetar med dessa  grupper och presentera detta på Folkbildningsnätet.

Vi kommer i projektet att arbeta med följande folkhögskolor:

- Kista folkhögskola

- Runö folkhögskola

- Ljungskiles folkhögskola

- PRO:s folkhögskola

- Mora folkhögskola

Pedagogiska idéer i projektet

Som grund finns ett europakommissions-projekt (åren 2005-2009) som hette Include-ed och som identifierade ett antal ”Successful Educational Actions” (SEA) - i översättning ungefär; "lyckade undervisningsmetoder".

Projektet genomfördes av ett antal universitet och universitetet i Barcelona spelade en betydande roll. Detta medförde då senare att en paraply-organisation - FACEPA - med säte i Barcelona ansökte om projektmedel för att använda dessa SEA-metoder för att stärka digital delaktighet.

Det är dyrt att utbilda och man menar att SEA visar en annan väg, använder resurser som redan finns i skolan och i det omgivande samhället

Exempel från skolor med svag ekonomi, fattiga deltagare och med föräldrar med låg skolbakgrund.

Vi tycker inom FSO och Folkbildningsnätet att det är intressant att vara med på det här och se om vi kan utveckla metoder som kan användas av folkhögskolorna i deras arbete med deltagare som behöver utveckla sina digitala färdigheter för att fullt ut kunna delta i samhällets utbud.

Vårt mål med projektet är att kunna presentera upplägg och material för lärare på folkhögskolor som arbetar med dessa  grupper och presentera detta på Folkbildningsnätet.

Här följer en kort sammanfattning av den projektbeskrivning som ligger till grund för projektet:

What?
The digiUP project aims to improve the digital competence among disadvantage groups in Europe by implementing the SEA “interactive group” *
in ICT courses.
Disadvantage groups = elderly and young; migrant and Roma

Why??
To promote inclusion and active European citizenship through the ICT area, as well as to the education providers and volunteers, the main project outputs of the project: the digiUP methodology

How?
By implementing the SEA (Successful Education Actions) “interactive group”  in ICT courses.
Interactive groups = diversity of adults volunteering in classroom groups can promote inclusion and success of vulnerable minority ethnic populations. Empirical data obtained from three case studies in schools in Spain indicate that IGs are one of the most successful inclusive actions implemented in schools.

Who?
FACEPA – Spanien
Project coordinator

Amalipe – Bulgarien
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance ”Amalipe” is a leading Roma organization working for equal integration of Roma in the Bulgarian society.

CHANCENGLEICH – Tyskland
Is an NGO, which aims are to promote equality in counseling, education and employment, especially for migrants and disadvantaged groups.

Agora – Spanien
The Association of participants Àgora is a Non-governmental organization in the field of education and training

RIO/Folac – Sverige

When?
20160101 — 20171231