Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nivå 2 - fler IT-verktyg att använda till flipparna

Karin Brånebäck har i sin blogg Kilskrift gjort en lång lista med verktyg som kan användas i undervisningen.

Karin tar upp en mängd verktyg. En del mer lättanvända än andra. Som pedagog kan en del av detta kräva ganska mycket tankearbete att få in, annat kan gå lättare. På denna sida går hon också igenom en del om vad flippat klassrum innebär.

http://kilskrift.blogspot.se/p/din-nyborjarguide-till-att-flippa.html

En intervju med Karin Bråndebäck kan du se här. Intervjun finns på Flexikons sida om Flippat klassrum: