Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLärprojekt 2013

Här har vi samlat de metodprojekt, studiematerial och öppna lärresurser som producerades av folkbildare inom FlexLär 2013. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova!


Ame rome sam!

Ame rome sam litenInnehållet i lärresursen är framtaget under 2013 av en grupp romer på Skarpnäcks folkhögskola i samarbete med några av skolans lärare. I korta filmer får man möta olika romer som delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tankar. 

Producerat av:
Skarpnäcks folkhögskola
Sofie Sandholm och Martin Wikström 

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet


Come on! Create!

come on createCome on! Create! är en webbsida med Levande Verkstadsövningar. Sidan innehåller korta filmer på igångsättande övningar i olika skapande material.
Det finns också exempel på hur man kan arbeta vidare utifrån övningarna i tema, i materialet eller med andra uttrycksformer.

Producerat av:  
Södra Stockholms folkhögskola
Tova Björkquist 

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet


Digibok

Digibok 153Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi. Digibok hjälper dig som cirkelledare att starta en studiecirkel för att tillsammans med deltagarna utvärdera olika typer av kommunikationsverktyg. 

Producerat av:  
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Jimmy Olsson 

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet


DIGIFUNK - Skapa en tillgänglig lärmiljö på nätet

Digibok 153Digifunk är en lärresurs för dig som vill göra din kurs/cirkel mer tillgänlighetsanpassad på nätet. Lärresursen fokuserar på kognitiva svårigheter, dvs svårigheter som handlar om hur vi tar in och bearbetar information. 

Producerat av:  
Studiefrämjandet Uppsala
Karin Johansson 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Filmlär

Filmlär 153Flexiblare metoder - bra för alla men en förutsättning för vissa. Målet med projektet var att stärka lärarnas självförtroende och kunskap att använda sig av videoinspelningar för lektioner och lektionsuppgifter.

Producerat av:  
Tornedalens folkhögskola
Johan Taavo 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Folkbildningsnätet med tal och punkt

Folkbildning med tal och punkt 153Projekt som riktade sig till personer med synskada eller annan funktionsnedsättning som begränsar förmågan att läsa på skärmar. Målet var att hitta former och metoder även för dem så att de skulle kunna ta del av information och själv kommunicera inom ramen för folkbildningsnätet.

Producerat av:  
Kvinnofolkhögskolan
Madeleine Linder 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Friends

Friends 153Friends är  ett studiematerial i engelska för unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är en engagerande berättelse om fyra unga personer och deras liv. Till berättelsen finns övningar, som uppmuntrar till att uttrycka sig i ord och bild -och samtidigt reflektera kring ämnen som känns viktiga. 

Producerat av:  
Studiefrämjandet Uppsala
Karin Johansson 

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet


Funk-IT

Funk IT 153Tanken med projektet var att anpassa studiecirkelverksamheten mer och mer för att vara tillgänglig till målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Producerat av:  
Medborgarskolan Region Väst
Ami Norberg 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Hållbar digitalisering

Hållbar digitalisering 153En webbresurs för pedagoger som vill integrera digitala verktyg i undervisningen. Med verktygsbeskrivningar och lektionsexempel visas hur detta kan lyfta undervisningen och öka flexibiliteten och tillgängligheten. Här ges även förslag på hur man kan börja "flippa klassrummet" och de vinster som detta kan ge.

Producerat av:  
Lidingö folkhögskola
Joakim Bergeå 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Kommat

Kommat 153Kommunicera matematik (Kommat) är en lärresurs som lärare kan använda i sin matematikundervisning för att öka kommunikationen i klassrummet, vilket gör att de studerande utvecklar sin förståelse för ämnet. 

Producerat av:  
Hvilans folkhögskola
Charlotte Asker 

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet


Lattjo drom

Bild på Lattjo droms hemsidaProjekt vars mål var att skapa en hemsida om och för det bortglömda Romanofolket Resande. På sidan finns, fakta, historia, intervjuer, spel, lärresurser, dans och dessutom fantastisk musik från Nordic Romani Festival.

Producerat av:
Kulturens bildningsförbund
Anita Santesson

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Lär i samverkan

lär i samverkan 153Syftet med projektet var att undersöka och prova sig fram hur flexibelt lärande kan organiseras och genomföras så att man kan nå människor som idag inte kan delta i folkhögskolans allmänna kurs.

Producerat av:  
Grimslövs folkhögskola
Johanna Jansson 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande

Lärplattor och e böcker för flexibelt läsande 153”Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande” är ett metodprojekt som undersökt lärplattan och teknikens potential för att underlätta och motivera till läsning av skönlitteratur. På vilka sätt kan läsning av e-böcker i en lärplatta sägas stimulera till läsning? Projektet presenterar en metod i att instruera och handleda skolklasser i att läsa e-böcker på lärplatta och möjligheterna med detta.

Producerat av:  
Ingesunds folkhögskola
Henric Ahlgren 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Med filmen som språk

Med filmen som språk 153Projekt med syfte att utveckla metodmaterial för flexibelt lärande för unga med språkstörning.  
Ett av målen var att skapa verktyg för att närma sig arbetsmarknaden genom flexibelt lärande.

Producerat av:  
SV:s regionförbund i Skåne
Rinella Grahn 

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Med lärstilar i fokus

Med lärstilar i fokus 153Här kan folkbildningspedagoger få förslag på metoder för flexibla studier utifrån ett tillgänglighets- och lärstilsperspektiv.

Producerat av:  
ABF:s Förbundsexpedition
Christian Wåhlin 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


RAKUMEDMERA

Rakumedmera 153En webbsida som innehåller allt du behöver veta för att komma igång med Rakubränning.Här beskrivs med bilder, filmer och texter hur man bygger en ugn, fixar en workshop, glaserar och bränner.

Producerat av:  
Leksands folkhögskola
Mats Svensson 

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet


Re:Labbet.nu

Bild på Labbet.nus hemsidaRoliga och spännande filmade laborationer i fysik och kemi. Studiematerialet fungerar som inspiration men också som kunskapsbas för nyfikna naturvetare.

Producerat av:
Ågesta folkhögskola
Tibor Hajnal

Bild på blå pil Läs mer om studiematerialet 


Skapa en studiecirkel på distans

Skapa studiecirkel på distans 153Denna webbplats är tänkt att vara som insperation och stöd för dig som är hörselskadad och vill komma i gång med studiecirkel.Oavsett du är studicikeldeltagare, ledare eller verksamhets-utvecklare kan du använda de guider som finns i webbplatsen som stöd att komma i gång med studiecirklar på distans.

Producerat av:  
Sensus Stockholm-Gotland
Tomas Jarhall 

Bild på blå pil Läs mer om projektet