Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Case 1 - Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet. Teckenspråk

Med korta filmer som delas på nätet kan sfi-lärares undervisning bli mer anpassad och verklighetsnära. Det handlar om att prova nya sätt att undervisa. Det handlar också om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar.

 

Att använda filmerna i vuxenutbildningen handlar om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar och att prova nya sätt att undervisa. 

− Ett viktigt skäl till filmerna är att vi arbetar med “flippat klassrum”, berättar Margareta Sjunnestrand på Botkyrka vuxenutbildning. Eleverna ser genomgångarna hemma och lektionstiden kan användas mer effektivt. En del av våra elever kan inte alltid vara med på lektionerna, eftersom de har arbete eller andra uppdrag. Filmerna gör det möjligt för dem att träna och ta del av genomgångarna när de har tid och möjlighet.