Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Webquest

Webquest är en webbaserad modell för problembaserat lärande uppbyggd av ett antal moment. Detta material är både ett ett innehåll och en metod - på samma gång. Ta del av materialet, inspireras och skapa sedan egna webquests.

Webquest

Webquest. Webquest är webbaserad metod som bygger på en strukturerad användning av internet. Den är uppbyggd kring ett antal moment och har många likheter med casemetodik och problembaserat lärande.

UR-material: Webquest är skräddarsydd för användningen av UR-material (ljud och rörlig bild), därför lyfter vi fram den möjligheten.

WordPress: Ett publiceringsverktyg som fått en stor spridning tack vare sin enkelhet. Det är webbaserat, lämpar sig för samarbetslärande och är gratis.

Du måste givetvis utgå från din pedagogiska idé, men även ditt beprövade upplägg kan utvecklas. Svaret kanske är en webquest.

Du får redan i detta ögonblick ett smakprov på WordPress, eftersom du just nu befinner dig på en webbplats skapad med hjälp av vårt presentationsverktyg.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Del 1 - Introduktion

Del 2 - Hälsotorget Sigma

Del 3 - Attityduppdraget

Del 4 - Världens konflikter

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.