Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Webquest - skapa ditt studiematerial

Välkommen till vår serie där du kan få inspiration till att utveckla cirklar och kurser. Serien består av sex delar och innehåller konkreta exempel. I det sista avsnittet presenteras ett förslag till handlingsplan för dig som vill utveckla din egen webquest.

Introduktion och del 1

 

Webquest - skapa ditt studiematerial

Vi tror att kombinationen av metod, digitala resurser och verktyg kan fungera som en modell för skapande av digitala studiematerial. I serien kommer vi att exemplifiera med webquest, UR-material och WordPress.

Webquest
Webquest är webbaserad modell som bygger på en strukturerad användning av internet. Den är uppbyggd kring ett antal moment och har många likheter med casemetodik och problembaserat lärande.

UR-material
Webquest är skräddarsydd för användningen av UR-material (ljud och rörlig bild), därför lyfter vi fram den möjligheten. Men även UR har luckor som vi täcker upp med andra webbplatser.

WordPress
Ett publiceringsverktyg som fått en stor spridning tack vare sin enkelhet. Det är webbaserat, lämpar sig för samarbetslärande och är gratis.

Givetvis använder vi oss också av Folkbildningsnätet: Pedagogiska Resurser och First Class. Den senare för diskussion och dokumentation, Pedagogiska Resurser som lärresurs och för visning av äldre UR-program.

Du få redan nu ett smakprov på WordPress. Seriens första avsnitt är publicerat i WordPress och där finns fördjupningar om webquest, exempel, UR, Folkbildningskanalen, First Class, WordPress.

I nästa avsnitt kommer vi visa en webquest som handlar om pionjärer på 1800-talet.