Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Metodhandledning för lärare och verksamhetsledare inom vuxnas lärande

OED, en förkortning för Outreach, Empowerment and Diversity. Nå ut - Egenmakt - Mångfald, var ett Grundtvignätverk för 17 organisationer från 14 länder, som arbetade tillsammans i tre år, med en avslutning i Bryssel 2014.

Syftet med OED var att visa på behovet av att nå i samhället marginaliserade grupper, speciellt migranter och etniska minoriteter.

Nätverket ville understödja utvecklingen av mer mångfald i vuxnas lärande, inkludering av deltagarnas röster inom institutionerna och i lärprocesserna samt stärka deltagarnas möjligheter att bli aktiva europeiska medborgare. Projektet fick en fortsättning i nätverket Implement OED, ImplOED, som arbetar vidare med metodspridning och påverkan.

Läs mer: pdf finns att hämta här