Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningens öppna lärresurser 2011

Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av flitiga folkbildare inom Flexlär 2011. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova!


Arrangera och leda kulturprojekt

Arrangera och leda kulturprojekt

Arrangera och leda kulturprojekt är ett studiematerial som på ett lättsamt sätt guidar i konsten att skapa olika typer av publika arrangemang.

Med filmer och nedladdningsbara dokument behandlas områden som ledarskap, resurser, juridik, ekonomi, organisation och uppföljning.

Materialet Arrangera och leda kulturprojekt är en självklar start för den som tillsammans med andra vill lära mer inom området.

Producerat av:
Studieförbundet Vuxenskolan Mittbohuslän
Eiwor Backelund 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


English A: FBN’s Online Vocabulary Aid

English A: FBN’s Online Vocabulary Aid

FBN’s Online Vocabulary Aid är interaktivt övningsredskap i engelska. Här finns en mängd övningar i olika svårighetsnivåer som kombinerar bilder och ljud för att förbättra både ordförståelse och stavning.

FBN’s Online Vocabulary Aid är skapat i så kallad open source (fri källkod). Detta innebär att det andra kan bygga vidare och fortsätta utveckla verktyget.

Producerat av: 
Litorina folkhögskola
Andy Davey 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi

Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi

Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi, vänder sig till ungdomar och unga vuxna som är intresserade att genom olika verktyg och eget skapande få mer kunskap om vad demokrati är och kan vara ett uttryck för.

Den bärande tanken under projekttiden var att ungdomar skapade filmer och berättelser som berör demokratiska teman och skildrar ämnen som intresserar och engagerar dem. Dessa och annat innehåll är nu samlade tillsammans med reflektioner kring arbetet. I materialet hittar vi också övningar och tips kring hur man kan arbeta med kombinationen ungdomar och film.

Producerat av: 
ABF Mellanskåne
Alejandra Pizarro Correa 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Glokala berättelser

Glokala berättelser

Konkreta tips finns samlade i Verktygslådan: Kan berättelser skapa plats för fler?Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang.

Glokala berättelser är ett spännande material med många tips och erfarenheter kring berättande. Sommaren 2011 genomfördes ”A world worth living in” - en stor internationell folkbildningskonferens i Malmö. I samband med denna utvecklade Glokala folkhögskolan en kurs där mål och syfte var prova att olika sätt berätta om såväl konferensen som solidaritetsarbete. Man använde sig an film, bloggar, text, stilbilder och andra hjälpmedel för att nå ut med sina historier.

Materialet är en levande och multimedial sammanfattning av både de verktyg och de metoder man utvecklade under projekttiden.

Producerat av: 
Glokala folkhögskolan
Malin Rindeskär 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Grundkurs i globala fackliga frågor

Grundkurs i globalt fackligt arbete

Grundkurs i globala fackliga frågor innehåller grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och faktakunskap om de viktigaste konventionerna som har med arbetslivet att göra.

Det handlar om rätten att bilda och delta i fackliga organisationer, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete och diskriminering i arbetslivet.

Det är de fyra stora områden som FN-organet ILO har pekat ut som viktigast för att de mänskliga rättigheterna ska kunna tillgodoses inom arbetslivet. Materialet innehåller också filmer, länkar samt exempel från olika delar av världen.

Grundkurs i globala fackliga frågor är upplagt i sex kapitel och speciellt anpassat för flexibelt lärande vilket innebär att man kan träffas i grupp fysiskt kombinerat med träffar över nätet.

Producerat av: 
Sensus studieförbund
Ulrika Hagren 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Ljussättning

Ljussättning

Ljus och ljussättning påverkar. Sunderby folkhögskola har tagit fram en öppen lärresurs som belyser(!) olika aspekter av ljussättning.

Materialet bygger på tre filmer: Ljussättning av tre-dimensionell form, Ljussättning av porträtt samt Ljussättning i ett rum. I materialet diskuteras bland annat olika typer av ljuskällor, placering och färgtemperaturer.

Materialet kan användas som studiematerial eller som inspiration vid ljussättning, fotografering eller som en pedagogisk arbetsmetod.

Producerat av: 
Sunderby folkhögskola
Henny Kvamsdal 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Ringar och Länkar

Ringar och länkar

Ringar och Länkar är en öppen lärresurs kring att skapa ringsmycken och länkar. I korta instruktiva filmer ser vi hur man gör steg-för steg.

Ringar och Länkar är tänkt att kunna användas i många olika sammanhang; som studiematerial för den som vill prova hemma, för en mindre grupp som jobbat tillsammans eller för en studiecirkel som vill lära sig hur man gör.

Producerat av: 
Medborgaskolan Region Ost
Per-Johan Fjellström 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Vad är rättvis handel?

Vad är rättvis handel?

Vad är rättvis handel? är ett utbildningsmaterial om rättvis handel.

I studiematerialet varvas text, bild och film som förklarar och illustrerar rättvishandelsrörelsens tre aspekter: rättvis handel enligt World Fair Trade Organization, rättvis handel enligt Fairtrade International och slutligen etisk handel/CSR.

Materialet ger en bred bild av rättvisefrågor med bland annat historisk återblick, producentperspektiv samt kopplingar till klimat- och framtidsfrågor. Till detta knyts olika metoder för interaktivitet, t.ex. diskussions- och värderingsövningar samt kunskapsinhämtning via nätet.

Producerat av:
Sensus studieförbund
Henrietta Eurenius och Anders Hjort 

Bild på blå pil Läs mer om projektet

Se seminarium om materialet som webbsändes 2012-09-13

 


Varför säger man så?bild på Varför säger man så

Varför säger man så? är ett digitalt studiematerial till stöd för inlärning av svenska som andraspråk. Materialet är uppbyggt runt korta filmer som i ljud och bild förklarar hur det svenska språket är uppbyggt och vilka grammatiska regler som gäller.

Varför säger man så? kan också användas som ett uppslagsverk där man kan enkelt kan hitta förklaringar på enskilda byggstenar i det svenska språket.

Producerat av:
Karlskoga folkhögskola
Monica Öhrn Johansson 

Bild på blå pil Läs mer om projektet

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.