Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningens öppna lärresurser 2004-2007

Körsång, trumlektioner, glödlampa i mikrovågsugn .. och mycket mer. Välkommen till folkbildningens digitala studiematerial. Här kan du testa, upptäcka och inspireras av nya former för lärande och berättande i ett nära 30-tal olika exempel på multimediala och interaktiva studiematerial.

Folkbildningens öppna lärresurser 2004-2007

 

 

 

 


 

 

Aldrig igen"ALDRIG IGEN"
är ett projekt där du som läsare och lyssnare ska få inblick i de grymma händelser som utspelade sig kring andra världskriget.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

Berätta ditt livs historiaATT BERÄTTA SITT LIVS HISTORIA MED LJUD OCH BILD
Den digitala livshistorien kan förutom berättarrösten berättas med digitala stillbilder, video, gamla foton från familjealbumet, musik och ljudeffekter samt text och grafik.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

Göra TVATT GÖRA TV - INTE SÅ SVÅRT SOM DET LÅTER
Introduktion till den ädla konsten att producera TV.
Möjligheten att producera TV är inte längre exklusivt för den lilla grupp som lyckas ta sig in på den traditionella arenan.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 
Köpa hundATT KÖPA HUND
Att bli hundägare är något som ställer stora krav. Det här materialet, utvecklat av riktiga hundälskare, gör det lite enklare.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

prova mönsterATT PROVA OCH ÄNDRA GRUNDMÖNSTER
Här visas hur man kan ändra ett grundmönster (livmönster och ärmmönster) som inte sitter bra.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

TränareATT UTVECKLAS SOM TRÄNARE
är tänkt som en inspirationskälla och möjlighet till att reflektera över sitt eget tränarskap / ledarskap och möjlighet till utveckling av detta.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

Barns kostvanorBARNS KOSTVANOR OCH LIVSSTIL
Barns kostvanor och livsstil är ett multimedialt material kring ett aktuellt och mycket angeläget ämne. I film, text, ljud och animationer beskrivs problematiken men också vägar till förändring.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

Digitala ekoturen

 
DEN DIGITALA EKOTUREN
Följ med på utflykter ut i naturen och ta del av undersökningar som du lätt kan göra själv.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 


färg, form och perspektiv

DIGITAL FORM & DESIGN
Ett nätbaserat material som på ett enkelt sätt förklarar grunderna för hur man kan gå till väga när man vill teckna i perspektiv, formge något eller vad design kan innebära.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

digital teckenordbokDIGITAL TECKENORDBOK
Bilderbok som visar olika miljöer där barn vistas och där filmad person visar tecken för de ting man klickar på.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

föreningsteknik


FÖRENINGSTEKNIK

Föreningsteknik är ett webbaserat studiematerial för den som vill veta mer om hur en förening fungerar.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

 

SISU - guide för cirkelledare

GUIDE FÖR CIRKELLEDARE 
Vad ska jag göra? Hur ska jag vara? Vad måste jag tänka på? Det är några frågor alla cirkelledare ställer sig. I det här materialet får du tips och idéer som kan vara till hjälp i din uppgift.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 
Rättvis handel

HANDLA RÄTTVIST 
Här får du lära dig om vad rättvis handel innebär och vad som menas med världsbutiker.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

 
Kär så funkar det

KÄR - SÅ FUNKAR DET 
är ett digitalt studiematerial om kärlek. Syftet är att ungdomar på egen hand ska ges möjlighet att fundera kring sex och kärlek. Materialet riktar sig i första hand till ungdomar med utvecklingsstörning. 

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

Labbet.nuLABBET
Roliga och spännande filmade laborationer i fysik och kemi. Materialet är tänkt att fungera som inspiration men också som kunskapsbas för nyfikna naturvetare.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

Lathund för musiker

LATHUND FÖR MUSIKER
Detta är ett studie- och inspirationsmaterial för dig som håller på med musik i någon for Massor med tips och goda råd från verksamma musiker.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

 

 
mummaMUMMA FÖR KÖRSÅNGARE
Interaktivt kör- och musikträningsverktyg. Spännande repertoar i kombination med lättanvänd teknik gör det här till ett spännande verktyg för alla körsångare.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

´

Bild på Rättvist eller?RÄTTVIST ELLER?
Varifrån kommer kaffet vi dricker eller bananerna vi äter? Och hur lever de som odlar dessa varor? Rättvist eller..? är ett multimedialt material som ställer just dessa frågor.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

  

SAMHÄLLSKUNSKAP
SamhällskunskapEtt flexibelt och användarvänligt studiematerial på gymnasieförberedande nivå med ett flertal olika valbara moduler. Materialet kan användas i alla studiesammanhang i ämnet samhällskunskap.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet 

 

AfasiSUNDSGÅRDENS AFASIÖVNINGAR
Specialanpassat träningsmaterial för afasidrabbade. Webbaserat.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet 

 

 

 
Sy segelSY MER SEGEL 
En lättfattlig, inspirerande och tydlig "manual" som visar teori, praktik, trix och tradition i konsten att sy segel till allmogebåtar. 

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

     
 
trumskolanTRUMSKOLAN
Sextiosju trumlektioner för nybörjaren och vidare.
Materialet bygger på videoinspelade trumlektioner samt nedladdningsbara noter. 

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 


Unga och alkohol


UNDER MEDIEPÅVERKAN AV ALKOHOL

Ett material för dig som vill samla en grupp människor för att diskutera bryggeriernas och alkoholindustrins mediapåverkan på unga.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 

    

Redigera video

VIDEOREDIGERING
För dig som dokumenterar dina barns uppväxt, eller din resa behöver du kunna redigera materialet för att kunna presentera något som någon vill och orkar se. Hur du gör detta, kan du lära dig här.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet

 

 


öga och seende
ÖGA OCH SEENDE 
Ett interaktivt och multimedialt studiematerial om synen för de som lär genom att känna och testa själv.

Bild på en blå pil Läs mer om projektet