Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Finjala

Finjala med ursprung i Valla folkhögskola prövar nya sätt att utveckla folkbildningen

Finjalaprojektet är en 30 veckors folkhögskolekurs för folkbildare/projektledare.
5 teman: studiecirkel, ledarskap, projektkunskap, kulturprogram och folkbildning som praktiseras direkt i verkliga situationer.
Deltagarstyrning och individuell anpassning till fördelningen deltagande på kursorts-internat/hemmastudier med fokus på modern pedagogik, hjärnbaserad inlärning och folkbildningens förhållningsätt.
20 deltagare från hela Sverige.