Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningsprojekt - FlexLär

Öppna lärresurser, metod- och pilotprojekt. Här har du alla omgångar samlade; upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet som spänner över ett stort antal ämnen.

Folkbildningsprojekt - FlexLär

Folkbildningens flexlärprojekt har sedan 2004 engagerat många, främst pedagoger, på folkhögskolor och studieförbund.

Syftet har varit att stimulera utveckling av det flexibla lärandet inom organisationerna och ett särskilt fokus har satts på framtagandet av lärresurser (digitala studiematerial) och metoder. 


Alla projekt A-Ö


Projekt 2013
Här finns alla projekten som genomfördes under 2013. Temaindelning som används tidigare år finns inte här


Projektteman  2004-2012

Öppna lärresurser
Här hittar du spännande, nyfikna och framåtsyftande studiematerial gjorda av och för folkbildare inom Flexlärprojekt. Öppna lärresurser (eller OER - Open Educational Resources) är öppna för alla som vill lära och och upptäcka tillsammans och på egen hand.


Metodprojekt
Syftet med projekten har varit att ta fram konkreta erfarenheter av flexibelt lärande och metodbeskrivningarna ska informera och tjäna som inspiration och eventuellt underlag för folkbildare som vill arbeta inom samma område.


Pilotprojekt
Dessa projekt är mindre omfattande och har också tilldelats en lägre summa i projektbidrag.  Tanken har varit att dessa projekt ska testa idéer för att ev. senare söka större projekt.


Övriga projekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.