Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Pedagogiskt utvecklingsarbete

Visar 15 av 24 träffar på Pedagogiskt utvecklingsarbete

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2004-2007

  Körsång, trumlektioner, glödlampa i mikrovågsugn .. och mycket mer. Välkommen till folkbildningens digitala studiematerial. Här kan du testa, upptäcka och inspireras av nya former för lärande och berättande i ett nära 30-tal olika exempel på multimediala och interaktiva studiematerial.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-29 Skapad:2007-07-30
 2. Artikel

  Interaktiva grupper - metodhandledning

  Skapa bättre sammanhållning i gruppen och förbättra lärandet

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-15 Skapad:2018-08-14
 3. Artikel

  Metodhandledning för lärare och verksamhetsledare inom vuxnas lärande

  OED, en förkortning för Outreach, Empowerment and Diversity. Nå ut - Egenmakt - Mångfald, var ett Grundtvignätverk för 17 organisationer från 14 länder, som arbetade tillsammans i tre år, med en avslutning i Bryssel 2014.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-01 Skapad:2017-02-03
 4. Artikel

  digiUP - Training Course

  The digiUP project aims to improve the digital competence among disadvantage groups in Europe by implementing a successful education method called “interactive group” in ICT courses. The first Training Course has been concluded.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2017-10-19
 5. Artikel

  Projekt DigiUP

  FSO ska tillsammans med samarbetspartners i Europa utveckla en metodik för digital delaktighet för marginaliserade grupper med särskilt fokus på migranter och romer. Även andra grupper som folkbildningen i Sverige arbetat med för digital delaktighet kommer att engageras.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2016-05-04
 6. Artikel

  Folkbildningsprojekt - FlexLärs alla projekt

  Öppna lärresurser, metodprojekt, pilotprojekt, digitala klyftanprojekt, introduktionsprojekt och folkbildningens grunduppdragsprojekt. Här har du alla omgångar samlade i bokstavsordning; upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet som spänner över ett stort antal ämnen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2013-02-22
 7. Artikel

  Folkbildningsprojekt - FlexLär

  Öppna lärresurser, metod- och pilotprojekt. Här har du alla omgångar samlade; upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet som spänner över ett stort antal ämnen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-08-10
 8. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2010

  Här hittar vi 18 spännande, nyfikna och framåtsyftande studiematerial gjorda av och för folkbildare inom Flexlär 2010. Öppna lärresurser (eller OER - Open Educational Resources) är öppna för alla som vill lära och och upptäcka tillsammans och på egen hand. Välkommen att prova Folkbildningens öppna lärresurser!

  Källa:

  Uppdaterad:2014-11-13 Skapad:2012-06-28
 9. Artikel

  Säker och sökande: den flexibla folkbildningens vardag

  I skriften Säker och sökande intervjuas sex folkbildare; pedagoger och bibliotekarier. De berättar om utmaningarna som it-tekniken medför i deras vardagspraktik. Arbeta som lärare/bibliotekarie i dag, är det samma sak som att arbeta som lärare/bibliotekarie i morgon?

  Källa:

  Uppdaterad:2014-11-12 Skapad:2008-02-16
 10. Artikel

  FlexLärprojekt 2013

  Här har vi samlat de metodprojekt, studiematerial och öppna lärresurser som producerades av folkbildare inom FlexLär 2013. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova!

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2013-12-16
 11. Artikel

  Livbojen

  Projekt vars syfte var att minska klyftan mellan de som var duktiga på att använda datorn och de som inte alls såg datorn som ett redskap för inlärning samt skapa ett digitalt rum som både skulle kännas informativt och gynnsamt för studier/inlärning och som skulle utveckla användandet av digitala medier i deltagarnas livslånga lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2013-02-21
 12. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2012

  Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av folkbildare inom FlexLär 2012. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova!

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2013-02-18
 13. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2011

  Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av flitiga folkbildare inom Flexlär 2011. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova!

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2012-03-22
 14. Artikel

  Webquest - en introduktion

  Välkommen till vår serie om webquests. Utifrån våra erfarenheter har vi skapat en webbplats som vänder sig till dig som på egen hand vill utveckla webquests i kurser och cirklar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-09-13
 15. Artikel

  Webquest - del 5

  Välkommen till femte delen i vår serie om webquests där du kan få inspiration till att utveckla cirklar och kurser. Denna gång presenterar vi en webquest som handlar om politiska konflikter i världen med titeln "Världens konflikter".

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-12-13