Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vuxnas lärande

Det mesta om ämnet Vuxnas lärande på Encells sida. Aktuell forskning, filmer, definitioner, rapporter och publikationer.

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Se mer om Knowles' teori om androgogy (adult learning) på Encells sida på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på Encells nyhetsbrev

Encell står för Nationellt kompetenscenter för livslångt lärande