Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Livslångt lärande - videosamling

Encells YouTubesida där man lagt upp föreläsningar, bokpresentationer, intervjuer och annat aktuellt kring begreppet Livslångt lärande.

Filmer på både engelska och svenska.

Encell har i uppdrag av regeringen att utveckla det livslånga lärandet. Encell finns på Högskolan i Jönköping.