Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar?

I denna rapport som beställts av Valideringsdelegationen försöker Kerstin Mustel teckna den teoretiska bakgrunden till validering av folkbildningsverksamhet samt visa på praktiska exempel.