Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar?

I denna rapport som beställts av Valideringsdelegationen försöker Kerstin Mustel teckna den teoretiska bakgrunden till validering av folkbildningsverksamhet samt visa på praktiska exempel.