Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är pedagogik? Peter Nilsson

Introduktion till vetenskapsområdet pedagogik

Tanken med detta paper är att kort introducera pedagogik som begrepp och vetenskaplig disciplin. Detta paper kan inte förstås lösryckt ur sitt sammanhang utan är ett undervisningsmaterial som används när studenter tidigt i sin utbildning möter pedagogikämnet. Det är tillsamman med den övriga litteraturen på specifika pedagogikkurser som detta paper fyller en funktion.