Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad innebär det flippade klassrummet? Teckenspråk

Flippat klassrum, eller det omvända klassrummet, vad är det? Här beskrivs det av två pedagoger, först Ulrika Knutsson från Åsa folkhögskola och därefter av Daniel Barker, lärare i matte och fysik på Norra Real i Stockholm.

 


Ulrika Knutsson, Åsa folkhögskola: Vad är flippat klassrum?


Daniel Barker beskriver varför han började flippa klassrummet och ger exempel på hur han jobbar.

Här är en grundläggande artikel där Daniel Barker beskriver varför och hur gällande det flippade klassrummet.

Mikael Bondestam har gjort mängder av matteflippar. De har uppskattats både av hans egna elever och av elever från andra skolor. Här är en intervju med honom i nättidningen re:flex.

Gymnasieläraren Katarina Lycken Rüter visar och berättar om fördelarna och erfarenheterna av ett omvänt klassrum. Hon visar också konkreta exempel på hur hon arbetar med feedback med hjälp av IT-verktyg.

Här är en artikel från när hon var i Malmö och beskrev hur det är att jobba med att flippa klassrummet och varför hon gör det.