Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Silent learners - a guide

If educational institutions genuinely want to offer individualised learning then surely an individual should have the option to be silent and not participate as actively as teachers might wish?

The main objective of the project was to try to understand how adult learners participate in educational activities. Why do some learners never make an active contribution to course activities and can socalled “lurking” (no visible active participation in course activities) be a legitimate form of individual personalized learning?

This guide presents the findings and recommendations of a Nordplus project, Lorkers – is lurking working? (2015–2017) carried out by members of the NVL Distans network of the Nordic Network for Adult Education (NVL)

En rapport från NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande - om hur deltagarstyrda aktiviteter kan organiseras så att de som är tysta kan bli mer delaktiga och att situationen kan bli mer hanterlig för dem. Du kan ladda ner rapporten här nedan.