Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Pedagoger genom tiderna

Det här är ett studiematerial för den som är nyfiken på var pedagogiken vi använder i skolan idag har sitt ursprung.

Många idéer om hur vi lär ut och lär in har funnits med länge, men varför gör olika skolor på olika sätt? 

I materialet finns flera korta videofilmer om våra kändaste pedagoger genom tiderna, men också nyare filmer som visar hur pedagogiken kan se ut i praktiken idag.

Jag brukar använda det här materialet när jag vill presentera mina deltagare för pedagogikämnet och inför att de ska göra praktik på skolor. De korta filmerna är perfekta att dela ut till mindre studiegrupper och starta grupparbeten kring en särskild pedagog från förr med.