Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Med lärstilar i fokus

En lärresurs som ger dig som folkbildningspedagog förslag på metod för flexibla studier utifrån ett tillgänglighets- och lärstilsperspektiv.

Med lärstilar i fokus

Ett antal digitala verktyg som var för sig ger utrymme för olika uttryck och lärstilar studeras utifrån sin lämplighet för olika målgrupper.Exempel tagna från både testverksamheter och genomförda studieverksamheter redovisas som metodexempel och inspiration.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.