Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Filmlär

Flexiblare metoder - bra för alla men en förutsättning för vissa. Målet med projektet var att stärka lärarnas självförtroende och kunskap att använda sig av videoinspelningar för lektioner och lektionsuppgifter.

Filmlär

Projektet riktade sig främst mot lärare på allmän linje som arbetar med deltagare på distans. 

För att kunna ge deltagare med läs- och skrivsvårigheter möjligheter till en mer anpassad utbildning så måste lärarna/utbildarna ha förtrogenhet med metoderna som kan användas.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.