Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att samtala i grupp

Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här finns tips som andra använt.

Att samtala i grupp

Samtalet

Om man använder Generostitetsprincipen får deltagarna möjlighet att växla mellan en aktiv samtalande och en lyssnande roll. Härigenom kan möjligheten öka att se på en fråga utifrån olika perspektiv.
Filosofen Henrik Albrektsson menar att principen bland annat innebär:

".. hur man tolkar andras trosföreställningar och yttranden. Den förordar en generös inställning, som maximerar sanningen eller rationaliteten i vad andra verkar tänka och faktiskt säger. Om någon kommer med ett påstående eller argument så ska man tolka det i dess starkaste och mest övertygande form (sett ur tolkarens perspektiv förstås). Det vill säga: inte snöa in på detaljer som kan missförstås – tvetydigheter, oklarheter, utelämnanden, slarviga formuleringar.."

Samtalstips - 10 tips för dig som vill vässa samtalen från Studiefrämjandet
En grupp där alla trivs och där tankarna flödar fritt. Oavsett ämnet är samtalet en nyckelfaktor för bra gemenskap. Här är en guide till ett gott samtalsklimat. 

Att stärka gruppen

Metodbanken är ett stöd till dig som är ledare och innehåller många olika metoder och övningar. Innehåller gruppstärkande metoder som kan funka i olika sammanhang. Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik.

Övningarnai Metodbanken återfinns i Metodboken, som går att beställa kostnadsfritt från Sensus, . Beställningsformulär hittar du längst ned på sidan.

Insikter som är användbara när det hettar till

Så kan vi göra diskussionen bättre på nätet
Filmen ligger längst ned bland de föreslagna klippen.
Internetstiftelsen har många användbara tips om vardagen på nätet. 

Hur du kan agera på ett sätt som dämpar och bidrar till att föra diskussionen framåt berättar Metro:
Knepet som lär dig att argumenteraAtt tala om bilder kan sätta igång intressanta samtal.
Kreativa övningar finns i studiematerialet Come on! Create! Det är en webbsida med Levande Verkstadsövningar. Sidan innehåller korta filmer på igångsättande övningar i olika skapande material. Det finns också exempel på hur man kan arbeta vidare utifrån övningarna i tema, i materialet eller med andra uttrycksformer. En övning handlar om att gestalta ord och begrepp.

Ett studiematerial från Södra Stockholms folkhögskola

Att läsa

Vi måste prata - lätta lösningar på svåra samtal, 2019, av Elaine Eksvärd
Författaren rankar i boken våra tio värsta samtal i vardagen och ger retoriska lösningar på problemen. Avsikten är att lägga grunden för en tryggare kommunikation.


Relaterat från Folkbildningsnätet

Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt