Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

En lärares väg till att börja göra flippar

Vi beskriver här en lärares väg från invant upplägg till flippat klassrum.

en process - en väg- någon att följa