Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flippa klassrummet - teckenspråk

Att flippa klassrummet är en pedagogisk metod som går ut på att du ger dina deltagare i förväg något av det du brukar presentera i klassrummet.

 

 

På den här sidan beskrivs grundläggande tankar om vad det flippade klassrummet innebär och varför arbetssättet av många deltagare upplevs väldigt positivt. Här ges exempel från folkbildningen och från två uppmärksammade lärare inom gymnasiet, Katarina Lycken Rüter och Daniel Barker.

På Wikipedia kan du läsa mer om vad "Det flippade klassrummet" innebär

Länkarna till vänster är tänkta att tas i den ordningen de ligger då de bygger på varandra.