Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Det krokiga lärandet

Människor som gjort tvära kast i sina yrkesliv berättar om sina erfarenheter i denna bok skriven av Ludvig Rasmusson och Ulla Montan.

Vi får möta sågverksabetaren som blev professor, balettdansösen som blev barnmorska, socialarbetaren som blev fotograf, greken som blev svensk och många andra. Förordet är skivet av Sture Nordh från TCO och efterskriften av Kenneth Abrahamsson professor i arbetsvetenskap.

Boken är producerad av Paraplyprojektet inom EU: s program Equal, 184 sidor, och är utgiven 2007